Malé zamyšlení Lucrezie De Domizio Durini pro Dagmar Dost-Nolden

Un pensiero di Lucrezia De Domizio Durini per Dagmar Dost-Nolden

Nacházíme se v přítomné realitě jak viditelné, tak i neviditelné. To „ neviditelné“, je podstatou skutečna, jež se projevuje v rozšířeném vědomí člověka. Touto skutečností je existence fantazie, inspirace a intuice. (Joseph Beuys)

V posledních letech napadá krize intelektuální, kulturní a duchovní všechny aspekty lidského života na planetě Zemi, a pokouší se o úplné vyhubení touhy, nadějí a utopií. Uprostřed této změti sociálně-politických a ekonomických zájmů, v níž se nacházíme, je tvůrčí síla člověka revoluční silou, která přesahuje všechny systémy.

Existují umělci, kteří promlouvají tiše o vlastní duchovní vizi života a umění a svou kreativitou dávají poselství naděje na zlepšení společnosti. Podle německého mistra není úkolem umělce vymýšlet nějakou metodu, ale přispívat svou uměleckou tvorbou k sociálnímu zlepšení.

Dagmar Dost Nolden je jedním z těch umělců, kteří tiše vyjadřují svou lásku k přírodě a člověku prostřednictvím svých obrazů života, který přichází z hlubin její duše. Barvy, které provázejí její díla, představují světla a stíny na cestě lidské existence.

Je to dlouhý proces, v němž odvaha překonává všechna protivenství, nacházejíc víru v kulturu a umění, vzpomínku na minulost a přítomnost současných skutečností, žijící souzvukem ve svých obrazech a čerpající z vrcholů velké krajiny vesmíru.

Pro budoucnost umění. Pro zlepšení společnosti.

Lucrezia De Domizio Durini
Bolognano-Paříž 26. března 2013
překlad z italštiny Mgr. Jakub Smrčka, ředitel Husitského muzea v Táboře, 2014